Vyhrajte švýcarskou dálniční známku pro rok 2020 v soutěži na Facebooku

Vyhlašujeme první soutěž na Facebooku a abychom akceptovali pravidla pro soutěže na Facebooku a nevysloužili si bloknutí facebookové stránky záhadným pánem ze Silicon Valley. Zde jsou pravidla.
První soutěž bude o dvě švýcarské dálniční známky pro rok 2020, darované sponzorem soutěže Vybavíme ve Švýcarsku probíhá do 25.01.2020.

https://www.facebook.com/svycarskadrbna/photos/a.785857444937125/1251623505027181/?type=3&theater

Pravidla soutěže

Základní ustanovení

Tato pravidla závazně upravují podmínky soutěže pro fanoušky Švýcarská Drbna / Swiss Gossiper o dvě dálniční známky, která probíhá na facebookové stránce Švýcarská drbna / Swiss Gossiper (dále jen “soutěž”). 

Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost Cindy Star GmbH se sídlem CH-9000, St.Gallen, Lämmlisbrunnestrasse 44, CHE-146.045.982 (dále jen “Organizátor”).
Koordinátorem soutěže je tatáž společnost jako Organizátor (dále jen „Koordinátor“). Soutěž není organizována společností Facebook.
Sponzorem soutěže je Michaela Žáková, Erlenstrasse 1,  CH – 4058 Basel www.vybavímevesvycarsku.cz

Účast a pravidla v soutěži o dálniční známky na FB Švýcarská drbna / Swiss Gossiper

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území České a Slovenské republiky, Švýcarska  starší 18 let, které se v době konání přihlásí do soutěže svým soutěžním příspěvkem (platným komentářem dle znění zadání soutěžního příspěvku) a které jsou zároveň fanouškem facebookové stránky Švýcarská Drdbna / Swiss Gossiper

Soutěžní příspěvky se vkládají ve formě komentářů pod facebookový příspěvek se soutěžní výzvou na facebookové stránce Švýcarská Drbna/Swiss Gossiper. Počet soutěžních příspěvků na osobu není omezen.

Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci, rodinní příslušníci a osoby blízké Organizátorovi a agenturám, které se jakkoli podílí na realizaci této soutěže. Ze soutěže budou vyřazeny všechny soutěžní příspěvky nesplňující podmínky těchto pravidel. Ze soutěže budou dále vyřazeny příspěvky obsahující prvky vulgarity a rasové, etnické či náboženské diskriminace. Ze soutěže budou vyloučeni uživatelé, kteří kdykoli po celou dobu konání soutěže smažou jakýkoli svůj příspěvek (komentář) pod soutěžním příspěvkem. Ze soutěže budou vyřazeni uživatelé, kteří mají adminy stránky , pořadatele, koordinátory soutěže v blokaci. 

Soutěž probíhá od 18. 1. 2020  hodin do 10.00 hod 25.1.2020 . Konec soutěže oznámí pořadatel formou komentáře. Soutěž končí ve chvíli, kdy poprvé vznikne soutěžícímu nárok na výhru dle principu upřesněného v soutěžní výzvě.

Účastník odesláním příspěvku do soutěže uděluje Organizátorovi a Koordinátorovi soutěže souhlas se zpracováním osobních údajů  (e-mailová adresa, jméno a příjmení, adresa a telefonní kontakt) v souladu se zákonem  o ochraně osobních údajů DSVGO neboli GDPR, v platném a účinném znění a dále prohlašuje, že je jediným autorem vloženého příspěvku a že užitím soutěžního příspěvku nebudou porušena práva třetích osob. Účastník odesláním soutěžního příspěvku poskytuje Organizátorovi soutěže nevýhradní bezúplatnou licenci k užití soutěžního příspěvku a zejména souhlasí s tím, aby Organizátor soutěžní příspěvek nebo jeho části bez omezení zveřejňoval a užíval všemi způsoby. 

Výherce

Po skončení soutěže bude výherce vyhodnocen pomocí aplikace Facebooku Facebook Timeline Constest., přičemž Organizátor a Koordinátor aplikací vybraného výherce prověří zda, výherce splňuje kritéria určená Organizátorem soutěže a Koordinátorem soutěže.
Kritériem výběru je splnění všech uvedených pravidel, tedy příslušnost k FB fanouškům stránky Švýcarskadrbna.com, zveřejnění soutěžního příspěvku splňujícího předepsané povinné parametry a fair play jednání po celou dobu konání soutěže. Výběr vítěze je zcela na rozhodnutí poroty. Autoři vítězného příspěvku získá cenu vyhlášenou Organizátorem soutěže (dálniční známku na rok 2020). 

Výherci bude kontaktováni Organizátorem soutěže či Koordinátorem soutěže prostřednictvím komentáře vloženého pod soutěžní facebookový příspěvek. Pokud se výherci o výhru nepřihlásí prostřednictvím soukromé zprávy do 7 dnů a pokud do 10 dnů od vyhlášení soutěže nezašle Organizátorovi prostřednictvím soukromé zprávy svou adresu, e-mail a telefon pro doručení výhry, jeho nárok na výhru zaniká. 

Práva a povinnosti organizátora

Organizátor je kdykoli v průběhu soutěže oprávněn změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu trvání soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli celou soutěž z vážných důvodů zrušit. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok a veškeré výhry jsou proto právně nevymahatelné.

Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly. Účastník dále souhlasí, že Organizátor je oprávněn, pokud se k tomu rozhodne, bezplatně uveřejňovat soutěžní příspěvek včetně fotografií a případně i jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Organizátora, včetně webových stránek a profilů Organizátora na sociálních sítích. 

Tak hodně štěstí


Za sdílení děkujeme

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *