vyhrajte švýcarský dálniční známka 2021

Chcete dálniční známku na rok 2021? Zahrajte si o ni

Ve hře je 10 dálničních známek

Jste hraví a toužíte po švýcarské dálniční známce na rok 2021?
Zapojte se do hry o 10 dálničních známek a svoji šanci na výhru zvyšte zapojením se na všech kanálech a ve všech kategoriích, kde soutěže probíhají. Já vám teď poradím kde a jak se hraje.
Abych dodržovala legislativu a nebyla smazána ze sociálních sítí, pravidla a ustanovení nadete pod výpisem jednotlivých soutěží.

Soutěž 1 – Facebook – kreativní

O 2 ( slovy dvě ) známky se hraje na našem facebookovém profilu Švýcarská Drbna.

Najděte si příspěvek se soutěží a pokračujte podle zadání.
Jednou z podmínek soutěže je vložit do komentáře fotografii nebo text dálnice21. 

Soutěžit je povoleno 1x za den, tedy celkem 7x.

Výherce bude vybrán z komentářů pod příspěvkem pomocí speciální aplikace pro facebookové soutěže tohoto typu. Soutěžní fotografie pod příspěvkem bude vyhodnocena počtem lajků, které získala v případě shodných čísel rozhodne organizátor.

Soutěž začíná v neděli 10.ledna 2021 a končí o půlnoci v neděli 17.ledna 2021.

Soutěž 2 – Facebook – jednoduchá

O 2 ( slovy dvě ) známky hrajte od úterý 12.1.2021 do půlnoci 20.1.2021 na facebookové stránce Vybavíme ve Švýcarsku.

Jednou z podmínek soutěže je napsat do komentáře pod soutěž“ dálnice 2021”.
O druhou známku se hraje ve vlastním příběhu / story na FB. Uděláte jakékoli storiečko ( doporučuju vertikální video nebo fotku, vypadá to líp ), napíšete ” soutěž dálnice 2021″ a označíte @vybavimevesvycarsku … Výhrává ten, kdo má nejvíc shlédnutí nebo nejvíc lajků ( podle toho jak Facebook zase upraví nastavení firemních profilů )
Hrát můžete 1 x denně.

Účast a podmínky v soutěži se shodují se soutěží číslo 1.

Soutěž 3 – Instagram

Na Instagramu je to nejzajímavější, nejnápaditější, nejdéle trvající ale i nejnáročnější.
Dva profily. Tři různá zadání, 2 x 3 šance na výhru.  Příspěvek – stories – hashtag. 6 ( slovy šest ) známek ve hře.
Hrajte na instagramových profilech Flexihelp.ch a Swissgossiper do půlnoci 25.1.2021

1) Příspěvek: nejjednodušší

Na obou výše zmíněných IG profilech najděte příspěvek o soutěži. Pokračujte podle zadání. Jednou z podmínek je konkrétní komentář, z kterých bude vybrán výherce jednoduchou manuální šublačkou – systém scroll / stop. Komentovat můžete 1x denně od začátku do konce soutěže.

2) Stories: nejsložitější

Na svém IG profilu udělejte jakoukoli Insta stories zachycující spojitost se Švýcarskem, cestováním, autem nebo vaši touhou pro získání známky a potom do ní napište ve svém mateřském jazyce: 
– hraji o dálniční známku s @swissgossiper 
– nebo hraji o dálniční známku s @flexihelp.ch
– nebo jednoduše označte oba profily zadavatelů @swissgossiper @flexihelp.ch

Označením dosáhnete toho, že jednotlivé profily budou mít možnost vaši story vysdílet do své. Všechna tato storiečka budou uchovávána na obou profilech ve výběru stories pod názvem Driveswiss21

Účastnit se můžete, ale nemusíte 1 x denně od začátku do konce soutěže.

Vítězové budou vybrání podle počtu shlédnutí. Vyhrává nejvíce shlédnutí. Počet shlédnutí má k dispozici organizátor,  tyto statistiky jsou oficiální součástí firemních IG profilů.
V případě shodných čísel přistoupí organizátor k losovací variantě B – hlasování fanoušků. Pokud se stále nerozhodne, vybere organizátor výherce dle vlastního výběru – nejoriginálnější a nejhezčí vyhrává.
Na každém profilu bude vybrán jeden výherce. 2 x 1 známka. Soutěž začíná dnem 10.1. 2021 a potrvá do 25.1.2021.

TIP: fotografie nebo videa do stories vždycky vypadají líp, pokud jsou dělána na výšku – vertikálně. Zábavnější je může udělat mluvené slovo, přidaná hudba nebo Gif. Estetický vzhled vylepší stylizace a vložení jednotlivých nálepek – např. volba písma, umístění gifu, polohy, hudby .. Stories mají životnost 24 hodin, díky přehledům ale žijí dál a z tohoto místa je můžete neomezeně rozesílat a sdílet dál a tím dosáhnout vyšší sledovanosti. Pokud máte soukromý profil, sdílení uvidí pouze vaši sledovatelé.

3) Hashtag #driveswiss2021 – nejzábavnější

Na svůj Instagram udělejte jakýkoli příspěvek zachycující touhu nebo důvod, proč chcete známku získat a  a označte jej hashtagem #driveswiss2021
Napište k ní cokoli a přidejte v jakémkoli jazyce: hraji o známku s flexihelp.ch a swissgossiper.
Počet soutěžních příspěvků není omezen. 

Pod hashtagem #driveswiss2021 budou vybráni 2 ( slovy dva ) vítězové. Jeden na základě losování scroll / stop, druhý dle vlastního vlastního výběru organizátora a sponzora, kteří jako odborná porota zhodnotí kritéria nejhezčí, nejzajímavější, nejvtipnější ..

Soutěž začíná dnem 10.1. 2021 a potrvá do 25.1.2021.

Vloni se hrálo o známky tři, tohle nám potom poslali vítězové:

Přejeme hodně úspěchů ve hře a teď trošku nezbytné legislativy:

Základní ustanovení

Tato pravidla závazně stanovují podmínky soutěží probíhajících na facebookových stránkách pro fanoušky Švýcarská Drbna / Swiss Gossiper  a Vybavíme ve Švýcarsku a pro soutěžící  na instagramových profilech swissgossiper a flexihelp.ch o dálniční známky (dále jen “soutěž”)

Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost Cindy Star GmbH se sídlem CH-9000, St.Gallen, Lämmlisbrunnestrasse 44, CHE-146.045.982 a UB flexi GmbH se sídlem CH – 4052 Basel, Grosspeteranlage 29, CHE – CHE-457.869.428 (dále jen “Organizátor”)

Koordinátorem soutěže je tatáž společnost jako Organizátor (dále jen „Koordinátor“). Soutěž není organizována společností Facebook a Instagram.

Sponzorem soutěže je organizátor: Cindy Star GmbH www.svycarskadrbna.com a  UB flexi GmbH – www.ubflexi.ch, www.flexihelp.ch www.vybavimevesvycarsku.cz

Účast a pravidla v soutěži o dálniční známky na výše zmíněných platformách

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby starší 18 let, které se v době konání přihlásí do soutěže svým soutěžním příspěvkem viz. pravidla jednotlivých soutěží.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci, rodinní příslušníci a osoby blízké organizátorovi,  který se jakkoli podílí na realizaci této soutěže. Ze soutěže budou vyřazeny všechny soutěžní příspěvky nesplňující podmínky těchto pravidel. Ze soutěže budou dále vyřazeny příspěvky obsahující prvky vulgarity a rasové, etnické či náboženské diskriminace. Ze soutěže budou vyloučeni uživatelé, kteří kdykoli po celou dobu konání soutěže smažou jakýkoli svůj příspěvek (komentář) pod soutěžním příspěvkem. Ze soutěže budou vyřazeni uživatelé, kteří mají adminy stránky , pořadatele, koordinátory soutěže v blokaci. 

Soutěže probíhají v individuýlních rozmezí uvedených jednotlivě v zadání výše.  Konec soutěže oznámí pořadatel formou komentáře. Soutěž končí ve chvíli, kdy poprvé vznikne soutěžícímu nárok na výhru dle principu upřesněného v soutěžní výzvě.

Účastník odesláním příspěvku do soutěže uděluje Organizátorovi a Koordinátorovi soutěže souhlas se zpracováním osobních údajů  (e-mailová adresa, jméno a příjmení, adresa a telefonní kontakt) v souladu se zákonem  o ochraně osobních údajů DSVGO neboli GDPR, v platném a účinném znění a dále prohlašuje, že je jediným autorem vloženého příspěvku a že užitím soutěžního příspěvku nebudou porušena práva třetích osob. Účastník odesláním soutěžního příspěvku poskytuje Organizátorovi soutěže nevýhradní bezúplatnou licenci k užití soutěžního příspěvku a zejména souhlasí s tím, aby Organizátor soutěžní příspěvek nebo jeho části bez omezení zveřejňoval a užíval všemi způsoby. 

Výherce

Po skončení soutěže bude výherce vyhodnocen na základě vyhodnocování uvedených v jednotlivých soutěžích. V případě Facebooku pomocí aplikace Facebook Timeline Constest., přičemž Organizátor a Koordinátor aplikací vybraného výherce prověří zda, výherce splňuje kritéria určená Organizátorem soutěže a Koordinátorem soutěže. 

Kritériem výběru je splnění všech uvedených pravidel a fair play jednání po celou dobu konání soutěže. Výběr vítěze je zcela na rozhodnutí poroty. Autoři vítězného příspěvku získá cenu vyhlášenou Organizátorem soutěže (dálniční známku na rok 2021). 

Výherci bude kontaktováni Organizátorem soutěže či Koordinátorem soutěže prostřednictvím soutěžní platformy – messenger, DM. Pokud se výherci o výhru nepřihlásí prostřednictvím soukromé zprávy do 7 dnů a pokud do 10 dnů od vyhlášení soutěže nezašle Organizátorovi prostřednictvím soukromé zprávy svou adresu, e-mail a telefon pro doručení výhry, jeho nárok na výhru zaniká. 

Práva a povinnosti organizátora

Organizátor je kdykoli v průběhu soutěže oprávněn změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu trvání soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli celou soutěž z vážných důvodů zrušit. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok a veškeré výhry jsou proto právně nevymahatelné.

Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly. Účastník dále souhlasí, že Organizátor je oprávněn, pokud se k tomu rozhodne, bezplatně uveřejňovat soutěžní příspěvek včetně fotografií a případně i jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Organizátora, včetně webových stránek a profilů Organizátora na sociálních sítích. 

Za sdílení děkujeme