Directory Tag: překlady a tlumočení

překlady a tlumočení

Prekladateľské a tlmočnícke služby – Mgr. Jana Kollarova Scuol ( GR )
Address: Pütvia 245, 7550 Scuol
Činnost firmy:
Dlouhý popis činnosti:

slovenský jazyk – nemecký jazyk
nemecký jazyk – slovenský jazyk
Preklady úradných dokumentov a iných oficiálnych dokumentov:

vysokoškolský diplom
štátne skúšky
maturitné vysvedčenie
vysvedčenia
certifikáty
rodný a úmrtný list
sobášny list
výpis z obchodného registra
výpis z registra trestov

živnostenský list
zmluvy
daňové priznanie

Preklady marketingových prospektov:

brožúry cestovného ruchu
prospekty
informačné prospekty
prospekty produktov

Webové stránky:
Telefonní číslo ( mobil ):
Foto:

Foto
Mluvíme jazyky:
SK, DE