česky rodny list

Cesta za českým občanstvím, rodným listem a cestovním dokladem

Vítejte na blogu Švýcarské drbny / Swiss Gossiper. Jsme Šárka & Bára a ukážeme vám život ve Švýcarsku takový, jaký opravdu je. Sledujte nás na Instagramu a nikdy se nebojte se zeptat.


Udělat si včas výlet na ambasádu, nebo pověřit někoho blízkého z rodiny plnou mocí či si zajet do ČR (pokud to situace dovolí) je jedno velký plus, který vám v budoucnu určitě ušetří spoustu starostí a taky peněz (ať už za překlady, zrychlené vydání dokladů nebo propadlá dovolená, protože nemáte platný cestovní doklady). 

Ve Švýcarsku si vystačíte se švýcarským rodným listem, díky němu dostane mimčo AHV, zdravotní pojištění a i povolení k pobytu. Pokud jsou oba rodiče Češi a budou chtít vyjet za hranice Švýcarska, tak tady přichází základní problém – nemáte žádný platný cestovní doklad. Z toho vyplývá, že byste neměli tuto zemi opustit. A to může být opravdu problém! Takže pro děti, žijící mimo ČR je to must have – občanský průkaz nebo cestovní pas.

Pokud je jeden z rodičů Švýcar, dítko získává švýcarské občanství automaticky – takže s největší pravděpodobností mu rodiče zařídí i platný cestovní doklad. No a tady se dost často smíšené rodiny rozhodnou, že už není třeba podstupovat to papírování po českých úřadech. Za normálních necovidových dob to asi bylo jedno, ale může nastat situace: v ČR povolí vstup na území pouze občanům ČR a nebo osobám s trvalým pobytem: Mamka Češka se rozhodne odjet za rodinou do ČR no a při kontrole se zjistí, že dítě nemá český doklady, tedy „není Čech“ a s největší pravděpodobností mu nebude vstup umožněn.

Jsou-li oba rodiče cizinci ve smyslu např. Češka a Němec, tak mám info o tom, že vyřízení německého občanství a dokladů bylo easy 😊 viz příloha.

S největší pravděpodobností máte už něco načteno z různých fb skupin, kde se tohle téma řešilo a nebo rady od přátel, kteří tento proces absolvovali. Co jsem se tak zatím zajímala, tak to nikdo neměl bez nějakých věčích či menších komplikací- většina z nich byla ve finále zbytečná a vznikla kvůli „nedostatku času“.  

Takže co teď? Máte několik možností: 

Můžete to celé vyřešit přes Ambasádu, což bývá někdy časově náročné. Tady opravdu platí, čím dřív, tím líp! Navíc i současná situace značně časově prodlužuje administrativní proces pro vydávání dokumentů, ať už před narozením miminka nebo i po narození. 

Přidám osobní tip: Pokud nutně potřebujete vycestovat s miminkem, které ještě nemá žádné (české) cestovní doklady. Tak je ve zvláštních případech možné na Ambasádě zažádat o „náhradní cestovní doklad“. „Bez českého rodného listu a osvědčení o státním občanství ČR nově narozeného dítěte lze vystavit cestovní průkaz  pro dítě nově narozené v cizině českým občanům pouze za účelem návratu do ČR, nikoliv za účelem cestování. Předpokladem je předložení cizozemského rodného listu dítěte, opatřeného minimálně apostilou, a dokladu o českém státním občanství jednoho z rodičů. Více Ambasáda Bern.

Pokud se vám podaří tento náhradní doklad obdržet a skutečně do ČR odcestovat, neváhejte a hned si běžte zařídit občanství, RL a následně OP nebo pas ( postup níže). Protože to je doklad skutečně jen a opravdu na cestu do ČR tzn. nikam jinam ne-e! 

Jak na švýcarský rodný list miminka

Před narozením je potřeba zajistit:

 • Rodný list obou rodičů

NESMÍ BÝT STARŠÍ 6 MĚSÍCŮ a nazývá se stejnopis. Získáte ho pouze na matrice tam, kde jste se narodili a jste zapsaní v matriční knize. Zažádat o něj může kdokoliv z úzkého kruhu rodiny. Za členy rodiny se považuje manžel, registrovaný partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci. Žadatel prokáže svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem. Většinou jsou schopni vydat na počkání a lze  o něj zažádat i písemnou formou – přesto doporučuji předem ověřit na konkrétní matrice.

Správní poplatek je 100 Kč v hotovosti na místě.
Zdroj: Ministerstvo zahraničí – vydávání matričních dokladů.

 • Výpis z registru evidence obyvatel (AISEO)

„využívání údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel ohlašovnou“ a vydává ho krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností. 
Správní poplatek 50 kč na místě.
MVCR – evidence obyvatelstva
Majitelé datových schránek mohou zažádat zde.

Tímto dokumentem prokazujete svůj rodinný stav, takže pokud jste rozvedení, musíte dále doložit rozsudek o rozvodu manželství. Tady mám info, že stačil pouze překlad bez Apostille. Pokud jste manželé doložíte oddací list, ten by měl být jako ostatní matriční doklady opatřen Apostille. A zase platí, že vám vaše Gemeinde přesně sdělí v jaké podobě tyto doklady chce (např. úředně ověřená kopie s Apostille).  

 • Zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti – pokud nejste manželé

Vydává matrika. Strategicky bych si vybrala tu v místě trvalého bydliště jednoho z rodičů.

Matrikářka po mne chtěla doklad prokazující těhotenství (ačkoliv 6. měsíc byl dost znát). Osobně jsem od svého gynekologa nedostala žádnou těhotenskou průkazku, ale znám holky, co ji tady ve Švýcarsku měly – tak ta by měla stačit. Takže jsem měla písemné prohlášení o tom, že jsem těhotná s předpokládaným termínem porodu a podpis s razítkem lékaře – no a tohle jsem teda musela mít úředně přeložený do češtiny. Všechny překlady musí být od uznaného soudního překladatele v ČR.
Takže pokud se chystáte ať už s průkazkou nebo bez – tohle si raději dopředu ověřte na konkrétní matrice.

Zápis o určení otcovství byste měli obdržet ve dvou vyhotoveních a neplatí se za něj nic.

Určení otcovství je možné vyřídit i ve Švýcarsku. 

Co jsem se tak setkala v různých diskuzích, každý má jinou zkušenost, co se týká nakládání s matričními dokumenty. V našem případě si je matrika všechny ponechala, někde jim je vrátily. 

VŠECHNY TYTO DOKLADY JE POTŘEBA OPATŘIT TZV. APOSTILLOU 

Jak získat Apostille?

Na rodný list, který potřebujete opatřit Apostillou, je potřeba ještě předtím jedno „extra ověření“. Na ostatní dokumenty toto další ověření k získání Apostille nepotřebujete. 

„Ověřovací doložku Apostille připojí na matriční doklad nebo na vysvědčení, na žádost fyzické osoby, Ministerstvo zahraničních věcí v Praze až  poté, co byl vydaný matriční doklad nebo vysvědčení ověřen příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo příslušným krajským úřadem, následně jej opatří konečnou ověřovací doložkou Apostille Ministerstvo zahraničních věcí v Praze.

Např. rodný list vydaný matričním úřadem v Děčíně ověří nejdříve Krajský úřad Ústeckého kraje a teprve poté jej opatří konečnou ověřovací doložkou Apostille Ministerstvo zahraničních věcí v Praze; nebo oddací list vydaný Úřadem městské části Praha 1 ověří Magistrát hl. města Prahy, následně Ministerstvo.

Zdroj: MVCR ověřování platnosti

Seznam krajských úřadů – www.statnisprava.cz

POZOR PRO TENTO TYP DOKUMENTŮ VYDÁVÁ APOSTILLU POUZE MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ! 

Kontakt:

Oddělení legalizace veřejných listin
Hradčanské nám. 5, Praha 1
Telefon: 224 18 2188, 224 18 2153
e- mail: legalizace@mzv.cz 

Správní poplatek za legalizační úkon se hradí formou kolkových známek v hodnotě

100,- Kč na české listiny. Kolkové známky je třeba přinést s sebou (k dostání na každé pobočce České pošty, a.s.). Žadatel může pověřit vyřízením své žádosti jinou osobu bez předložení plné moci.

www.mzv.cz/legalizace

 • Úředně ověřené překlady do NJ, IT, FR

Tak a teď už zbývá vše nechat přeložit soudně uznaným překladatelem.

Po narození miminka je potřeba zajistit:

 • Švýcarský rodný list miminka opatřit švýcarskou Apostillou.

Pro rodiče z Curychu. Je to přímo u HB Zürich a stojí to 23 CHF na místě a lze platit i kartou. Žádné kolky! Žádné „extra ověření“ !

Švýcarský rodný list s Apostillou je nutné nechat přeložit do ČJ a to pouze českým soudním překladatelem!

 • Vydání Osvědčení o státním občanství ČR

Je třeba osobně podat žádost o udělení státního občanství České republiky. Žádost o udělení státního občanství České republiky se podává u krajského úřadu (v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22), příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele. Pokud dotyčná osoba na území ČR nikdy trvalý pobyt neměla, žádost se podává na Úřadu městské části Praha 1. Žádost lze podat prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v cizině.

V našem případě jsem žádala na ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha. Správní poplatek 100 Kč na místě v hotovosti. Trvalo to asi 20 min a odcházela jsem jako vítěz s Osvědčením. 

Podklady pro vydání osvědčení:

rodiče Češi nesezdaní
 • švýcarský RL dítěte i s ČJ překladem (budete to mít vše dohromady od překladatele svázané)
 • rodný list obou rodičů (předložila jsem ty naše „archivní“ originály)
 • občanský průkaz
 • zápis o určení otcovství 
 • žádost o vydání Osvědčení ( se mnou ji vyplnily na místě)

rodiče Češi sezdaní
h) + i) + j)
k) místo zápisu o určení otcovství předloží ODDACÍ LIST 

rodiče sezdaní, jeden cizinec
h) + i) + j)
k) místo zápisu o určení otcovství předloží ODDACÍ LIST 
m) jestliže má jeden z českých rodičů ještě další občanství, tak musí doložit, jak k tomu druhému přišel tzv. udělovací listinou

rodiče nesezdaní, jeden cizinec

viz rodiče Češi nesezdaní

Zdroje:
Udělení státního občanství
Osvědčení a potvrzení státního občanství
Zákony pro lidi

Český rodný list

Lze zažádat na jakékoli matrice.

Co s sebou: 
 • švýcarský rodný list dítěte s Apostille+ český překlad
 • rodné listy obou rodičů
 • zápis o určení otcovství/oddací list 
 • osvědčení o českém občanství
Na místě vyplníte:
 • Žádost o zápis narození (do Zvláštní matriky) v ní je část Dohoda rodičů o příjmení dítěte – tam lze zapsat u holek bez „OVÁ“, podpis obou rodičů vyžadován. 
 • plus zvlášť Žádost o zápis příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru. Ten také musí podepsat oba rodiče.

Za tyto žádosti se nic neplatí. Matrika je sama posílá do Brna do zvláštní matriky, a ta má na vyřízení vaší žádosti 30 dní. Pak vám v obálce s červeným pruhem přijde český rodný list a s ním si můžete zažádat o občanský průkaz nebo cestovní doklad (pas). 

Občanský průkaz, cestovní doklad

S českým rodným listem si  nyní můžete pro vašeho potomka zažádat o občanský průkaz a cestovní doklad. 

„Občan může požádat o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22. Od 1. ledna 2016 došlo ke změně příslušnosti pro vydání občanského průkazu (došlo ke zrušení místní příslušnosti podle trvalého pobytu občana). Vydávajícím úřadem bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan podá žádost o vydání občanského průkazu.

V případě vydávání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě (v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů) je vydávajícím orgánem rovněž Ministerstvo vnitra. Žádost o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě lze podat u Ministerstva vnitra nebo u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22. Upozorňujeme, že občanský průkaz vydávaný do 24 hodin lze převzít pouze u Ministerstva vnitra.

My jsme si osobně zažádali přímo na Ministerstvu vnitra. Dopředu jsme si online sjednali schůzku (viz link na konci odstavce.) Na místě jsem předložila RL miminka, můj doklad totožnosti, paní se mnou vyplnila žádost, zaplatila jsem správní poplatek za expres vyřízení, malou si vyfotili a šlo se. Druhý den ráno mi přišla smska, že jsou doklady připravené k vyzvednutí.  Adresa je: Ministerstvo vnitra, Na Pankráci 1623/72, Praha 4 

Správní poplatek za OP 500,- Kč, pas 2000,- Kč. 
Bližší info ZDE

!!! Pozor, je si vždy potřeba dopředu ověřit k vaší konkrétní životní situaci, jaké konkrétní doklady musíte při jednotlivých žádostech doložit. Je možné, že vaše životní situace bude vyžadovat jiný postup. Na některé úkony lze využít případně i plnou moc od druhého rodiče či někoho zplnomocnit.  Tento soupis není rozhodně právní radou, je pouze informativního charakteru, který vychází z konkrétních osobních zkušeností. Autor nenese žádnou právní zodpovědnost za případné odchylky či změny ve výše zmíněných postupech, ani za případné vzniklé škody. Citace výše uvedené jsou řádně ozdrojované, v místě a čase platné. Vždy se prosím předem informujte na odpovědných místech !!! 

Pokud máte jinou zkušenost, která by byla přínosem naši krajanské komunitě a pomohla by lépe se orientovat v této problematice, budeme za tuto informaci rádi a případně ji zpracujeme. Ozvěte se nám emailem, na facebookových skupinách, také se nebráníme diskuzi na platformě Clubhouse.

Maya Krejčová – Züry Mámy

Mimochodem – Züry Mámy se jsou české maminky, které se pravidelně setkávají v Curychu a o rodičovství i výletech ve Švýcarsku ví takřka vše.