Prekladateľské a tlmočnícke služby – Mgr. Jana Kollarova Scuol ( GR )

Prekladateľské a tlmočnícke služby – Mgr. Jana Kollarova Scuol ( GR )
Činnost firmy
Dlouhý popis činnosti

slovenský jazyk - nemecký jazyk
nemecký jazyk - slovenský jazyk
Preklady úradných dokumentov a iných oficiálnych dokumentov:

vysokoškolský diplom
štátne skúšky
maturitné vysvedčenie
vysvedčenia
certifikáty
rodný a úmrtný list
sobášny list
výpis z obchodného registra
výpis z registra trestov

živnostenský list
zmluvy
daňové priznanie

Preklady marketingových prospektov:

brožúry cestovného ruchu
prospekty
informačné prospekty
prospekty produktov

Webové stránky
Telefonní číslo ( mobil )
Foto

Foto
Adresa provozovny
Pütvia 245, 7550 Scuol
Mluvíme jazyky
SK, DE

Send Message to listing owner