Prekladateľské a tlmočnícke služby – Mgr. Jana Kollarova Scuol ( GR )

Prekladateľské a tlmočnícke služby – Mgr. Jana Kollarova Scuol ( GR )
Firma: Prekladateľské a tlmočnícke služby – Mgr. Jana Kollarova Scuol ( GR )
Činnost firmy:
Dlouhý popis činnosti:

slovenský jazyk – nemecký jazyk
nemecký jazyk – slovenský jazyk
Preklady úradných dokumentov a iných oficiálnych dokumentov:

vysokoškolský diplom
štátne skúšky
maturitné vysvedčenie
vysvedčenia
certifikáty
rodný a úmrtný list
sobášny list
výpis z obchodného registra
výpis z registra trestov

živnostenský list
zmluvy
daňové priznanie

Preklady marketingových prospektov:

brožúry cestovného ruchu
prospekty
informačné prospekty
prospekty produktov

Webové stránky: http://www.sk-de.ch/
Telefonní číslo ( mobil ): 076 270 32 69
Adresa provozovny: Pütvia 245, 7550 Scuol
Mluvíme jazyky: SK, DE
Foto:
Foto

Send Message to listing owner

Listing Title: Prekladateľské a tlmočnícke služby – Mgr. Jana Kollarova Scuol ( GR )